MENU

Natuurlijk gezond

Ben jij er klaar voor om zelf de verantwoording te nemen voor jouw gezondheid en vitaliteit?
Wil jij begeleid worden naar een oude dag vol gezondheid, bruisende vitaliteit en geluk? Lees de ervaringen

Gezondheidsprobleem van de 21e eeuw.
Volgens een groot aantal artsen en onderzoekers in Europa, kenmerkt het begin van de 21e eeuw zich als een tijdperk waarin elektromagnetische straling – elektrosmog – straks als een van de grootste veroorzakers van ziekten kan worden beschouwd. Welke invloed heeft elektrostress en communicatiebelasting op jouw gezondheid en kun je er iets aan doen?

mobielnaastjebed Elektrosmog - Natuurlijk gezond - Santura

Ogenschijnlijk onschuldig zitten steeds meer mensen ongemakkelijk in hun vel. Veelal gaat dit gepaard met hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, stress, duizelingen en ziekten voortkomend uit immuunzwakte. Ingeval doctoren niets kunnen vinden, schrijven ze kalmeringsmiddelen voor om maar niets te hoeven voelen. Het gevoel van de voornoemde ongemakken blijft echter, en omdat de klachten vaag lijken en de oorzaak onbekend, wordt men geacht er maar mee te leren leven. Bijna 40% van Nederland is ziek. Hiervan hebben jaarlijks meer dan 750.000 Nederlanders te maken met een vorm van stress of depressie.

We zijn tolerant en leggen ons neer bij elk wetsvoorstel omdat we menen er toch geen invloed op te hebben. We heten een nuchter volk te zijn dat eerst wil zien en dan pas gelooft. Eigenlijk geloven we het wel….. 

Zijn onverklaarbare klachten werkelijk zo onverklaarbaar? Of zijn ze wellicht het gevolg van het toegenomen installatie en gebruik van draadloze elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, DECT, WIFI, draadloos internet, Bluetooth en hoogspanningsmasten? Jaarlijks komen er tienduizenden van deze zenders en ontvangers bij. We leven in een grote magnetron en we lijken het te accepteren als een gevolg van onze technische vooruitgang en verworven welvaart. 

Draadloos?
Of je leven lang aan de lijn?
Wat doet de gemiddelde mens wanneer hij een elektronica zaak binnenloopt en op zoek is naar nieuwe audio-boxen. De verkoper vraagt, wilt u met of zonder draad? Waarop de klant kiest voor het gemak en zegt oh, doet u maar zonder.
Zich niet realiserende dat hij dan weer een zender in huis heeft.
Bewust leven en gezond wonen is van levensbelang voor nu en later.
Bewust leven alleen is niet voldoende tegen negatieve factoren uit het milieu zoals bijvoorbeeld de alom aanwezige elektrosmog.
Straling je hoort het niet, je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het niet.
De gemiddelde Nederlander steekt dan zijn kop in het zand en denkt dat het er niet is.
Wanneer we de techniek nu stop zetten, hebben we 5 generaties te gaan voor weleer wij aangepast zijn aan de hoeveelheid straling die wij nu dagelijks op ons bord krijgen.
Steeds meer mensen zijn overgevoelig voor elektromagnetische straling vanuit mobieltjes, DECT-telefoon, zendmasten, computers, maar ook wasmachines en TL-lampen.
Zij vertonen aspecifieke gezondheidsproblemen wat het lastig maakt voor artsen.
Altijd geldt: stralingsbron weg, klacht weg.
Je merkt het als je op vakantie bent en geen klachten hebt. 

Baby's, kinderen en kinderwens? 

babyenmobiel Elektrosmog - Natuurlijk gezond - Santura

Ook kinderen in de groei zijn extra kwetsbaar. 
Straling heeft invloed op de zenuwen, het hart en het DNA. Denk ook aan de straling van een babyfoon, welke een vernietigende uitwerking kan hebben op je kindje.
Zeker nu er nog veel onbekend is over straling is het van belang dat je voorkomt dat jezelf of anderen veel aan straling worden blootgesteld. 
Er wordt zelfs vermoed dat straling van mobiel bellen een rol speelt bij verminderde vruchtbaarheid bij mannen. 
De stralingsvelden van bijvoorbeeld zendmasten en de DECT-telefoon van de buren zijn sterk te verminderen door maatregelen te nemen in huis waar een woonbioloog antwoord op heeft. 
Het is onze passie en missie mensen hierin bewust te maken en de problemen op te lossen daar waar het kan.

Wat is stralingsbelasting? 
Straling is een vorm van elektromagnetisme die niet per definitie belastend of ziekmakend is. Het is een golfverschijnsel dat met elektriciteit en magnetisme samenhangt en allerlei bekende en minder bekende straling omvat die verschillen van vorm of frequentie. Straling van korte golflengte (of hogere frequentie) is als regel energierijker en daarmee gevaarlijker. Zo kennen we ondermeer de gammastraling, röntgenstraling, ultraviolette straling, zichtbaar licht, infrarood licht, microgolven en radiogolven. De golflengte en de amplitude (uitslag) zijn in samenhang bepalend voor het vermogen van de straling en daarmee voor de belasting op ons systeem. Deze belasting van ons systeem kan ons organisme rechtstreeks schade berokkenen met als gevolg een verlaging van onze natuurlijke weerstand. De mate van schade is afhankelijk van onze basis constitutie alsmede onze verworven constitutie. Erfelijke zwakten en verworven zwakten bepalen ons sterkte-zwakte profiel en daarmee onze gevoeligheid voor allerlei vormen van straling- en milieubelasting. Een sterke constitutie kan een hogere belasting voor hogere tijd verdragen. Een zwakke constitutie daarentegen zal eerder schade van de straling ondervinden omdat het lichaam en haar systemen werken op basis van een communicatie gebaseerd op lichaam eigen straling die vaak erg subtiel van aard is (fotonenonderzoek van Prof. F.A. Popp). 
Ook is uit onderzoek aangetoond dat vooral niet natuurlijke straling en belastingsvormen het fotonenniveau (lichtdeeltjes) in cellen blijvend verhoogt, waardoor het lichamelijk stressniveau verhoogd wordt en er communicatiefouten optreden. Kankercellen, zo is bekend, beschikken over een 10 – 100-voudig aantal fotonen en zijn dus sterk overbelicht. Dit gaat ten koste van de elektronenbanen rond de kern die hun energieverlies omzetten in fotonen. Door deze en andere activiteiten worden coherente verhoudingen op Quantumniveau omgezet in chaos. Met name zijn het de elektromechanisch opgewekte straling in puls vorm zoals UMTS, DECT, radar en dergelijke, die voor deze subtiele communicatie van het lichaam dodelijk kunnen zijn. 

De Quantumfysica zoals hierboven omschreven is de basis van verschillende onderzoeksmethoden. Op dit moment is de NES methode het meest daarin gevorderd en sinds kort zijn de mogelijkheden hiervan nog verder uitgebreid om elektrosmog belasting te meten. 
Gedegen advies kan gegeven worden door een gecertificeerd Bouwbioloog IBN als zijnde specialist op het gebied van straling en milieufactoren. 
Een Bouwbioloog die een opleiding heeft genoten bij het IBN in Duitsland, kan adviseren binnen het totaalgebied van Bewust Leven en Gezond Wonen.

Meten van stralingsbelasting. 
De invloed van straling op het lichaam is te meten. Bij ons in de praktijk kunnen we dat zichtbaar maken met de Levendbloedanalyse. Bij stralingsbelasting zie je namelijk een behoorlijke Rouleau vorming. Deze Rouleau vorming zie je direct afnemen na een behandeling met deMagneetveldtherapie.

Advies. 
Een Bouwbioloog geeft adviezen die op een eenvoudige manier straling in je huis geheel kosteloos kunnen terugdringen. 
Een uitgebreid onderzoek geeft natuurlijk een completer inzicht in de belasting die aanwezig is.

Resultaat zal zijn een Gezondere Leefomgeving.


Wie is Bouwbioloog Richard Bruijne?
Richard Bruijne, woonachtig in Etten-Leur, heeft na zijn middelbare school een opleiding gevolgd als Binnenhuisarchitect. Vanuit die discipline heeft hij 30 jaar gewerkt binnen verschillende takken van sport binnen de bouwwereld.
Enige jaren geleden kwam voor hem de omslag. Doordat zijn vrouw Rian een eigen praktijk heeft op Orthomoleculair gebied en zij allebei in aanraking kwamen met een nieuwe methode om te kijken naar de gezondheidsproblemen bij mensen. Van daaruit is op een gegeven moment de vraag ontstaan hoe de problematiek van straling aan te pakken en mogelijk op te lossen.
Omdat er in Nederland geen goede opleiding voorhanden is, moest Richard naar Duitsland. Hij heeft daar de opleiding Bouwbioloog bij het Institut für Baubiologie und Ökologie Neubeuern (IBN) gevolgd.
Richard heeft zich daarbinnen gespecialiseerd op meetbare straling.
Vanaf 2013 heeft Richard zich verbonden aan het Instituut voor Bouwbiologie Benelux (IBB).
Het IBB heeft de Duitse opleiding in het Nederlands vertaald en biedt die als eerste in Nederland aan.
Richard zal daarin een rol als docent en spreker op zich nemen.

RichardBruijne Elektrosmog - Natuurlijk gezond - Santura

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Bouwbioloog IBN
www.woonbiologie.eu

076-5032430


Efficiënter omgaan met de computer
Wil jij efficiënter omgaan met de computer, zodat je sneller klaar bent en dus minder last hebt van elektrosmog, lees dan onderstaande!

Alles_Over_Office_box-251x300 Elektrosmog - Natuurlijk gezond - Santura

Alles over Office
Zo op het eerste gezicht zou je denken:” Dit is toch geen onderwerp voor op de website van Santura?”, Maar ik zal het even uitleggen. 
Ik besteed zelf “noodgedwongen” uren tijd achter de computer. Dat is nu eenmaal zo in onze tijd. Of de computer, de laptop, of de smartphone nemen veel van onze tijd in beslag. Ik heb zelf vaak gedacht als ik bezig was: “Wat zou het fijn zijn als ik wat makkelijker om kon gaan met de programmatuur van Microsoft Office. Dan zou ik veel tijd kunnen besparen en minder achter de computer hoeven te zitten.” 
Daarom was ik heel blij toen Marc mij benaderde met zijn gratis webinar om zijn video-training te introduceren over Excel, Powerpoint, Outlook en Word. Minder elektrosmog door efficiënter te werken. 
Het webinar is geweest, maar je kunt nog wel een introductievideo bekijken en eventueel een aantal proeflessen aanvragen.
Klik hier om de video te bekijken